ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

BRIDGE THE WORLD, CREATE THE FUTURE "เปิดโลกกว้าง สร้างอนาคต"

curriculum

“อุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิกส์ชิปสำหรับตรวจหาไมโครฟิลาเรีย” ผลงานนักวิจัยจากจุฬาฯ คว้ารางวัล Grand Prize ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุด และรางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จากงาน “The 14th International Warsaw Invention Show” (IWIS 2020) ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์

Read More »